2011. június 28., kedd

Csecsemőkor - Matematika térben és időben

Elméleti háttér
A számok, mennyiségek, halmazok a térben helyezkednek el, így a tér- és időismeret fejlesztése nélkülözhetetlen a matematika előkészítése során. A mennyiségek esetében a gyermekek öntevékenyen fejlesztik számtani képességeiket. Pakolnak, számolnak. Mindezt a háromdimenziós térben teszik. A későbbiekben a halmazok alkotása is pakolással, csoportosítással történik a térben. Amennyiben egy gyermeknek nem alakul ki az adekvát térismerete, úgy nem képes a megfelelő csoportosításra és számtani műveletek elvégzésére sem.
Hogyan építi fel a gyermek a téri rendszert?
A téri rendszer alacsonyabb szintű elemekből épül fel. A gyermeknek magának kell felépítenie rendszerét, melynek elemi építőköveinek ismerete elengedhetetlen a diszkalkulia diagnosztika és -terápia területén. A rendszer elemeit a modalitások alkotják: auditív-, látási-, vesztibuláris-, proprioceptív-, taktilis észlelés.

Azoknál a gyermekeknél, akik a téri orientáció részleges, vagy teljes zavarával kezdik tanulmányaikat, gyakran tanulási problémákkal küzdenek. Elsősorban az olvasás, írás, számolás terén jelentkeznek a nehézségek.


Gyakorlati ötlet
Már 8 hóapos kortól
- közös pakolós játékok,
- tárgyak gurítása a térben
- torony építése és ledöntése,
- tapsolás vagy ütögetés ritmusos mondókákra vagy dalokra,
- közös mozgás türkör előtt,
- saját testének érintése fürdés közben (pl. mondogatva: kéz, kéz, láb, láb, has, arc, orr)
- vízben csapkodás
- fürdésnél gumiállatok ki- és bepakolása a vízbe
- és a legfontosabb: a napirend, amely biztonságot nyújt, de emellett az idői tájékozódás kezdete.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése