2012. január 9., hétfő

Fejezetajánló - Farkasné Gönczi Rita- A diszkalkulia fogalma a neurológia, a pszichológia és a gyógypedagógia aspektusából

A 2011. év végén az Új Tudós Kiadó jóvoltából több más magas színvonalú szakdolgozat között jelent meg Farkasné Gönczi Rita A diszkalkulia fogalma a neurológia, a pszichológia és a gyógypedagógia aspektusából című egyetemi dogozata.

A dolgozat első felében áttekinti a diszkalkulia jelenségének terminológiai fejlődését, összegzi a diszkalkulia témájával foglalkozó határtudományok eredményeit, melyek alapján újra értelmezi az eddig alkotott fogalmakat. Az új terminológiát elhelyezi a gyógypedagógia rendszerében.
A dolgozat második szakaszában nemzetközi és hazai kérdőíves felmérés eredményeit elemzi, mely a diszkalkulia fogalomrendszerét, diagnosztikus eszköztárát és fejlesztési lehetőségeit tárja fel.
Végül pár gyakorlati játékot mutat be a terápiás eszköztár bővítéséhez.

A kiadvány B5-ös méretű, 154 oldal, melyhez lemezen is megtalálhatóak a dolgozatok.A kiadvány megrendelhető az Új Tudós Kiadótól: http://www.ujtudos.hu/, ahol a többi dolgozat címe is megtalálható.

2 megjegyzés: