2012. február 28., kedd

Hogyan segítsük a matematikai zavart mutató / diszkalkuliás gyermeket az iskolában?

A matematikai zavarokat mutató / diszkalkuliás gyermek a számokkal való tevékenység területén mutat jellemző tüneteket, melyeknek több együttes jelenléte biztosítja a szakemberek számára a diagnózist.

Mit tehet a többségi pedagógus vagy maga a szülő?
Listába szedi a tapasztalatait a gyermekről, és ha a gyanú ez által megerősíthető, vizsgálatot kezdeményez a helyileg illetékes pedagógiai szakszolgálatnál (szakértői bizottság).

Amennyiben a gyermek szakértői véleménnyel rendelkezik számolási zavaráról vagy a diszkalkulia meglétéről, úgy a többségi iskola az informális mellett sok formális támogatást is nyújthat, mint például a felmentés osztályozás alól, vizsga esetén hosszabb felkészülési idő, segédeszköz használata. Ezek a formális támogatások a többször módosított közoktatási törvény és a 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján meghatározott. Az informális támogatás viszont teljesen az iskola vezetés és maga a pedagógus hatáskörében valósulhat meg.

Néhány ötlet a többségi pedagógusok számára diszkalkuliás tanuló támogatására:
 • megszokott segédeszközök használata támogatás jelleggel,
 • négyzetrácsos füzet vagy lap használata és a gyermek motiválására a sortartáshoz
 • differenciáltan egyszerűsített feladatok biztosítása (pl. 10-es átlépést nem igénylő írásbeli művelet)
 • egészből kiindulás
 • együttműködés a terapeutával, szülővel - közös konzultáció
 • egyéni értékelés - saját teljesítményhez igazodó
 • kevés feladat egy oldalon - átláthatóság biztosítása
 • más képességek bevonása, pl. ritmus, zene, képzőművészet
 • több érzékszerven keresztüli tapasztalathoz jutás biztosítása
 • több idő biztosítása egy- egy matematikai terület elsajátítására
 • egyéni segítségnyújtás
 • hibaanalízis, hogy a gyermek hibás gondolkodásának elemeit felderítse
 • napirend, időtábla, digitális óra - az idői zavar enyhítésére
 • dolgozatok, vizsgák során támogatói környezet biztosítása
Ezek általános javaslatok, melyeket az adott pedagógus személyisége tölt meg tartalommal. Legfontosabb elem az egyéni szükséglet figyelembe vétele és az együttműködésre való hajlam.
További gyakorlatias ötletek a www.dyscalculiaport.blogspot.com fejlesztés bejegyzés cimke és a www.dyscalculiaport.hu oldal fejlesztés menü alatt találhatóak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése