2012. szeptember 22., szombat

Gyöngy TIR, vagyis a tér-idő-ritmus egysége és a gyöngyök világa


Elméleti háttér
A diszkalkulia említése kapcsán mindig előkerül a téri és idői tájékozódás zavara, melyhez harmadik elemként társul a ritmus zavara. Hogyan is kapcsolódik a mindez a matematikához és a számolási zavarokhoz?
Az előzőekben a Matematika térben és időben illetve a Lateralitás a matematikában című bejegyzésekben megfogalmazottak alapján a gyermek a térben való időhöz és ritmushoz kötött tevékenységeken keresztül jut a részképességei fejlődését szolgáló tapasztalatokhoz.

A folyamatos pakolás végigkíséri az emberi életet, így állandóan megújuló motivációt jelent. Viccesen a következőkben foglalhatom össze:

Élet pakolás
0-2 éves : Ismerkedem a világgal és rendszerével
3-16 éves : Rám szóltak a kupi miatt.
18-24 éves : Jó benyomást kell keltenem.
24-70 éves : Rendet kell tennem az életemben.
70- :  Elosztom, amim van.

A pakolás mellett viszont van egy másik kiemelten ajánlható játék: a GYÖNGY
A gyöngyfűzés a számunkra fontos három terület mellett sok más képességet támogat, mint például a szem- kéz koordinációt, finommotorikát, türelmet, koncentrációt. És mindezek mellett nem csak fűzni, hanem pakolni is lehet a gyöngyszemeket!
A gyöngyfűzés lehetőséget teremt a mozgásban megjelenő ritmus hoz hasonló ütemesség vizuális megjelenítésére, ezért is különösen ajánlott fejlesztő eszköz.
A játékot és a tanulást a gyermekek igen széles életkori területén biztosítja.
Hogyan válik az ártatlan gyöngyfűzés fejlesztési tevékenységgé? Tudatosan tervezzük a feladatokat a gyermek képességeihez igazítva, és mindig egy kicsivel kérünk bonyolultabb formát a már megszokotthoz képest. Nézzünk rá gyakorlati példákat.

Gyakorlati ötlet
Gyöngyfűzés
- Spontán gyöngyfűzés (nincsenek szabályok)
- Azonos színű vagy formájú gyöngyök fűzése (kép felső gyöngysora)
- Egy változós gyöngyfűzés (vagy forma vagy szín - kép 2. gyöngysora felülről)
- kétváltozós gyöngyfűzés (kép 3. gyöngysora felülről)
- Többváltozós gyöngyfűzés (kép alsó gyöngysora)

Halmazok képzése tálkákba
- Azonos színű vagy formájú gyöngyök gyűjtése
- Kétváltozós gyöngy gyűjtése és összehasonlítása (pl. kék és piros gyöngyök gyűjtése tálkákba)
- Többváltozós gyöngy gyűjtése (az előzőhöz hasonlóan pl. kék, piros, zöld, sárga gyöngyök válogatása)
- Halmaz metszetek képzése a gyöngyök kétféle tulajdonságának figyelembe vételével (pl. kék - gömb)

További ötletek
- párosítás (felmutatok a halomból egyet, keress pont ilyet, vagyis keresd a párját)
- alapműveletek gyakorlása fűzéssel, pakolással, szerepjátékok során
- negatív számok gyakorlása gyöngyfűzéshez gyöngy beszerzéssel (hiány, szükséglet megfogalmazása)

Végül egy kis kedvcsináló - gyöngyfűzés már kisgyermek korban

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése