2013. január 24., csütörtök

KÖNYVAJÁNLÓ - Krajcsi-Racsmány-Igács-Pléh: Fejlődési zavarok diagnózisa számítógépes reakcióidő- méréssel című cikke, 2007

Az Akadémia Kiadó gondozásában 2007. évben jelent meg A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei című szakmai könyv, melyet Racsmány Mihály szerkesztett. A diszkalkulia területét érintően a Krajcsi Attila, Racsmány Mihály, Igács János, Pléh Csaba szerzőcsoport által írt Fejlődési zavarok diagnózisa számítógépes reakcióidő- méréssel című fejezete innovatív eredményeket és kutatási irányokat körvonalaz.

A fejezet első szakaszában a numerikus feladatok megoldását segítő kognitív és neuropszichológiai rendszereket mutatják be a szerzők, különös tekintettel a hármas kódolási rendszerre, melyet kiegészítettek további rendszerekkel. Külön hangsúlyt kapott a szubitizáció jelensége. A numerikus feladatokban szerepet játszhat a végrehajtó funkciók (műveletek sorrendje, feladatszervezés) és a dorzális vizuális funkciók (tárgyak számolása).

 A számolási zavarok alfejezetben három alapvető esetet elemeznek a szerzők: a szerzett diszkalkulia, a fejlődési diszkalkulia és a fejlődési rendellenességek esetén fellépő számolási zavarokat. Elkülönítenek nem matematikaspecifikus és matematikaspecifikus sérülést. Nem matematikaspecifikus sérülés, amikor a matematikai rendellenesség valamely egyéb sérülés következménye. Matematikaspecifikus sérülés a mentális számegyenes érintettségét jelenti.

A vizsgálati módszerek elemzése során 4 területet érintettek a szerzők. Az első a régi hagyományokra visszatekintő papír ceruza tesztek. A hátránya ennek a vizsgálati formának, hogy nincs egységes pontozási rendszere, nagyban a diagnoszta szakértelmétől függ az eredmény. Az sem világos a szerzők számára, hogy a háttér okok világosan kiszűrhetőek-e általa. A második a Brian Butterworth által felvetett reakcióidő- mintázat hiánya, melynek vizsgálatát azóta sem tudtak megismételni Brian Butterworth nyomán. A harmadik a reakcióidő lassulása, melynek nehézsége a feladat során aktivizálódó rendszerek biztos elkülönítése. A negyedik a szelektív terhelés módszere, mely alapján azonosítható a reakcióidő lassulását okozó sérülés. Ez a módszer még kidolgozás alatt áll, így a szerzők továbbra is a papír- ceruza tesztek alkalmazását javasolják.

Szakirodalmi forrás:
Krajcsi Attila, Racsmány Mihály, Igács János, Pléh Csaba (2007) : Fejlődési zavarok diagnózisa számítógépes reakcióidő- méréssel, in Racsmány Mihály (szerk.) - A fejlődés zavarai és vizsgálómódszere, Akadémia Kiadó, p 201-238

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése