2013. április 4., csütörtök

Tamkó Sirató Károly Szabódala a 3-as számkörben - diszkalkulia prevenció lehetőségei kisgyermekkorbanA gyermekek számára a matematika nem az iskolában kezdődik, még csak nem is az óvodában, hanem már a szülőkkel töltött kisded korszakban.

A Csecsemőkor- Mennyiségállandóság megalapozása bejegyzésben olvasható, hogy már 5 hónapos csecsemőknél megjelenik a számosság. Ehhez szükséges a téri- idő- ritmus hármas egysége (TIR), amely a matematikai gondolkodást alapozzák meg.

A tér- és időészleléshez már több bejegyzés született. Ezek a következők:

A ritmusról eddig a Gyöngyfűzés kapcsán került szó, pedig ennek gyakorlása rejtetten történik már kisgyermek korban. Az kisdedeknek édesanyja gyermekdalokat énekel, ölbéli játékokat játszik (ringatja, höccögteti, érintgeti). Később a gyermek mozgásában figyelhető meg a ritmusosság (kúszás, mászás). Egy, másfél éves korában tudatosan mozog a zenére, énekre, maga is tanult, ritmusos versikéket mond, önállóan átköltött ritmizáló szövegeket alkot.

Egy kis saját élmény: két és fél éves gyermekemmel tanultuk a Zöld erdőben jártam locsolóverset. Látszott, hogy kihívás számára, sokszor ismételtette el a nem csak ritmizáltam mondott, hanem már énekbe foglalt versikét. Végül a következőt alkotta:

Csigabiga gyere ki.
Kaphatok-e tojást?
Szabad-e locsolni.

Ritmus a mozgásban

A ritmus egységet jelent, a tam- tam 2 egyforma egység. Ez alapján a ritmizált mozgás egységeket alkotó mozgás. Az egységek követik egymást. Például tapsolunk: klats- klats – klats. Ez jelenti a 3-at. Aztán csapunk a térdünkön hármat, kurjantunk hármat, ugrunk hármat. A haladás segítő mozgások mindegyik formája a ritmusos formában történik (kúszás, mászás, járás). A mennyiségek egyik megélési formája a ritmusos mozgás.

Ritmus a zenében

A gyermekek számára öröm a tánc, az ének, a zene. Egyszerű ütős hangszerek készíthetőek házilag, amelyek segítik a verselést, éneklést. Érdemes beépíteni a heti ritmusba. 

Ritmus a szövegben

Másik lehetőség a ritmusos szövegek alkalmazása. Erre jók a gyermekversek. Az egyik kedvencem Tamkó Sirató Károlytól a Szabódal, bár tőle a teljes Tengerecki Pál könyvet ajánlom. Másik örök darab Gazdag Erzsi Mesebolt című művel. A versekben rejlő ritmus támogatható kísért dobbantásokkal, természetes jelek kíséretével, melyek segítik mindemellett a munkamemóriát is.

3-as számkör a Szabódalban
Szabódal
Tamkó Sirató Károly
Becses nevem
Bakó Manó
Nyissz!
Makón vagyok
zakószabó
Nyassz!
Makón ahány
zakót szabok
Nyussz!
Annyi bakó
 bankót kapok
Nyissz - nyassz - nyussz!

A matematika nyelvén:
Nyissz + Nyassz + Nyussz = Nyissz-nyassz-nyussz!

A videóban 2,5 éves gyermek már a Boci- boci tarkát énekli. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése